รับดำเนินเอกสาร

การขอใบอนุญาตินำเข้าเครื่องวิทยุโทรคมนาคม

และดำเนินการนำเข้า-ส่งออกสินค้า อิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างประเทศ

300px-LINE_logo.png

@nbtcpro

SERVICES

ขออนุญาตนำเข้าซึ่งเครื่องวิทยุโทรคมนาคม
  • โทรศัพท์มือถือ (Mobile phone)  *รวมถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องดำเนินให้แล้วเสร็จก่อนที่นำออกขาย

  • โดรน อากาศยานไร้คนขับ (Drone)

  • ไมโครโฟนไร้สาย (Wireless microphone)

  • เครื่องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่ใช้ความถี่ของโทรศัพท์มือถือ (Router)

  • เครื่องวิทยุโทรคมนาคม (Trunk)

ดำเนินการขอเอกสารการรับรองตนเองของผู้ประกอบการ (SDoC)
  • ดำเนินการขอเอกสาร SDoC 

  • เอกสารที่ใช้รับรองอุปกรณ์ไร้สายที่ใช้  WIFI/Bluetooth  เพื่อใช้ในการสำแดงต่อกรมศุลกากร

งานบริการด้านโลจิสติกส์

ด้วยประสบการณ์กว่า 25ปี เราชำนาญ เรื่องนำเข้า-ส่งออกสินค้า อุปกรณ์electronics ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง

  • การขนส่ง

  • การดำเนินงานเอกสารด้านศุลกากร

 

เกี่ยวกับเรา

เรามีความเชี่ยวชาญในการดำเนินงานเอกสาร เกี่ยวกับงานด้านนำเข้าและส่งออกอุปกรณ์ Electronics เป็นเวลามากกว่า 20 ปี และเกี่ยวข้องกับงานเอกสารด้านของใบอนุญาติกับทางกสทช. ด้วยประสบการณ์กว่า 5 ปี

  • การดำเนินการทางเราสามารถใช้เวลาในการดำเนินการได้รวดเร็ว มีการตรวจเอกสาร จัดเตรียมตามรูปแบบที่ทางกสทช. ต้องการ

 

CLIENTS

 

CONTACT

สอบถามเพิ่มเติม

ช่วงเวลาทำการ

วันจันทร์-ศุกร์

เวลา 08.00-17.00 น.

300px-LINE_logo.png

@nbtcpro

สำนักงาน Office

1164 ซ.ลาดกระบัง 38/4 ถ.ลาดกระบัง

เขตลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง

กทม. 10520

 

E-mail: nbtcpro@gmail.com

Tel: 081-821-4929, 02 327-3556

Fax: 02 327-3263

ติดต่อ : 081-341-2299